Osnovni podaci o projektu

KORISNIK:
GRAD LUDBREG, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg

NAZIV PROJEKTA:   
„Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega“

KRATKI OPIS PROJEKTA:   
Planirani razvoj Grada Ludbrega zasniva se na transformaciji Ludbrega iz grada svetišta u kulturno– turističku destinaciju sa spletom sadržaja koji zadovoljavaju sve segmente kulturnih turista, kao i posjetitelje motivirane vjerom.
Realizacija projekta Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno –kulturne baštine Grada Ludbrega stvara različite pozitivne efekte na gospodarska i društvena kretanja u gradu Ludbregu, u Varaždinskoj županiji, ali i u široj regiji.
U Ludbregu postoji razvijen religijski turizam. Svetište je jedinstveno u Hrvatskoj i prepoznato, a noviji podaci pokazuju sve veću posjećenost. Razvoj religijskog turizama i poticanje razvoja drugih vrsta turizma važno i za širu zajednicu, a ne samo za lokalnu sredinu.
Lokalna zajednica treba biti usmjerena privlačenju što većeg broja posjetitelja u sam Grad i širu okolicu, a to je moguće ukoliko se objedine informacije o mogućnostima koje posjetitelji imaju pri posjetu tom mjestu te unapređenjem postojeće kulturne baštine, izgradnjom nove turističke ponude putem integriranog projekta u Gradu te marketinškim aktivnostima koje su u skladu s aktivnostima predstavljaju ishodišnu točku adekvatne valorizacije povijesno – kulturne baštine Grada Ludbrega.
Potencijalna mogućnost povećanja takvih aktivnosti ima i pozitivne monetarne efekte. Osim toga, važno je uzeti u obzir i činjenicu da takav integrirani program koji obuhvaća aktivnosti poput valorizacije postojeće povijesno – kulturne i vjerske baštine Grada, te izgradnjom nove koja se povezuje u jedinstvenu cjelinu koja nudi posjetiteljima i turistima novo iskustvo doživljaja te čijom se realizacijom promiču gospodarske aktivnosti lokalne zajednice na tom području od iznimne je važnosti za razvoj turizma u Gradu.
Naime, očekivano je kako će povećanje turizma imati će pozitivne posljedice na lokalno gospodarstvo. U lokalnim tvrtkama u značajnoj mjeri se povećava potražnja za robom i uslugama čime se utječe na uspješnije poslovanje prvenstveno malog i srednjeg poduzetništva s mogućim samozapošljavanjem ili zapošljavanjem. Konkretno, integriranim projektom uključeno je i otvaranje Zanatskog trga čija će funkcija biti osim one promotivne i edukativne, poticanje malog i srednjeg poduzetništva, OPG-a i udruga čiji bi se proizvodi na za to predviđenom mjestu prezentirali. Realizacija ovog projektnog prijedloga mogla bi potaknuti suradnju s drugim gradovima na području organiziranja turističkih ponuda za posjetitelje pa bi to rezultiralo i povećanjem količine i kvalitete turističke ponude u ovoj regiji.
Poticanje organizirane turističke ponude u sjeverno-zapadnom dijelu Hrvatske moglo bi produžiti boravak turista i omogućiti im raznovrsniju ponudu aktivnosti na odmoru.
Predložene aktivnosti u projektu imaju i druge pozitivne efekte na razvoj Grada Ludbrega. Proširenje i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta u gradu Ludbregu i okolici, razvoj poslovnih i uslužnih aktivnosti koje se sada prvenstveno oslanjaju na lokalno stanovništvo zaprimat će potražnju od privremenih posjetitelja. Na temelju navedenog, može se zaključiti da projekt pridonosi revitalizaciji grada Ludbrega i daje novu funkcijsku perspektivu gradu i regiji.

PROJEKTNI PARTNERI:
Turistička zajednica Grada Ludbrega
Hrvatski restauratorski zavod
Udruga LAG „Izvor“
Ugostiteljski obrt „Crnković“- Boris Crnković

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:  
Broj obnovljenih kulturnih dobara: 2
Broj novozaposlenih: 8
Povećanje turističkih pokazatelja: porast očekivanog broja turista za 18000

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (u HRK):   18.198.748,21 HRK

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI (U HRK):  16.995.663,37 HRK

UKUPNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA (U HRK) IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ:  14.309.569,74 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:   1.10.2017.-1.10.2020.

KONTAKT OSOBA:   DUBRAVKO BILIĆ, gradonačelnik, dubravko.bilic@ludbreg.hr; grad@ludbreg.hr

KORISNI LINKOVI:  
www.razvoj.gov.hr
www.safu.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779
www.europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj
www.strukturnifondovi.hr/zajedno-do-eu-fondova-za-rast-i-nova-radna-mjesta
www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija