Kratak opis projekta

Planirani razvoj Grada Ludbrega zasniva se na transformaciji Ludbrega iz grada svetišta u kulturno– turističku destinaciju sa spletom sadržaja koji zadovoljavaju sve segmente kulturnih turista, kao i posjetitelje motivirane vjerom.
Realizacija projekta Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno –kulturne baštine grada Ludbrega stvara različite pozitivne efekte na gospodarska i društvena kretanja u gradu Ludbregu, u Varaždinskoj županiji, ali i u široj regiji.

U nastavku se donose ključni utjecaji i opravdanje za provedbu projekta.

U Ludbregu postoji razvijen religijski turizam. Svetište je jedinstveno u Hrvatskoj i prepoznato, a noviji podaci pokazuju sve veću posjećenost. Razvoj religijskog turizama i poticanje razvoja drugih vrsta turizma važno i za širu zajednicu, a ne samo za lokalnu sredinu. Lokalna zajednica treba biti usmjerena privlačenju što većeg broja posjetitelja u sam Grad i širu okolicu. To je moguće ukoliko se objedine informacije o mogućnostima koje posjetitelji imaju pri posjetu tom mjestu. Unaprjeđenjem postojeće kulturne baštine, te izgradnjom nove turističke ponude putem integriranog projekta u Gradu te marketinškim aktivnostima koje su u skladu s aktivnostima predstavljaju ishodišnu točku adekvatne valorizacije povijesno – kulturne baštine grada Ludbrega.

Potencijalna mogućnost povećanja takvih aktivnosti ima i pozitivne monetarne efekte.

Osim toga, važno je uzeti u obzir i činjenicu da takav integrirani program koji obuhvaća aktivnosti poput poput valorizacije postojeće povijesno – kulturne i vjerske baštine Grada, te izgradnjom nove koja se povezuje u jedinstvenu cjelinu koja nudi posjetiteljima i turistima novo iskustvo doživljaja te čijom se realizacijom promiču gospodarske aktivnosti lokalne zajednice na tom području od iznimne je važnosti za razvoj turizma u Gradu. Naime, očekivano je kako će povećanje turizma imati će pozitivne posljedice na lokalno gospodarstvo. U lokalnim tvrtkama u značajnoj mjeri se povećava potražnja za robom i uslugama čime se utječe na uspješnije poslovanje prvenstveno malog i srednjeg poduzetništva s mogućim samozapošljavanjem ili zapošljavanjem.

Konkretno, integriranim projektom uključeno je i otvaranje Zanatskog trga čija će funkcija biti osim one promotivne i edukativne, poticanje malog i srednjeg poduzetništva, OPG-a i Udruga čiji bi se proizvodi na za to predviđenom mjestu prezentirali. Realizacija ovog projektnog prijedloga mogla bi potaknuti suradnju s drugim gradovima na području organiziranja turističkih ponuda za posjetitelje pa bi to rezultiralo i povećanjem količine i kvalitete turističke ponude u ovoj regiji. Nedostatak turističke ponude u sjeverno-zapadnoj Hrvatskoj ima negativne posljedice i za druge sredine u RH.

Naime, razvoj turizma u lokalnim zajednicama u kontinentalnoj Hrvatskoj još uvijek se temelji uglavnom na pojedinačnim naporima pojedinog ponuditelja turističke aktivnosti i ne postoji sustav upravljanja turizmom u kontinentalnoj Hrvatskoj kao komplement turizmu u južnoj Hrvatskoj. Poticanje organizirane turističke ponude u sjeverno-zapadnom dijelu Hrvatske moglo bi produžiti boravak turista i omogućiti im raznovrsniju ponudu aktivnosti na odmoru. U sadašnjoj ekonomskoj situaciji u RH svaki aspekt troška igra ulogu kod odabira aktivnosti za odmor. Nedostatak organiziranja aktivnosti čini odlazak na odmor manje atraktivnim zbog potrebnog istraživanja ponude i smanjene ponude u odnosu koja bi mogla biti da je ponuda organizirana.

Nedovoljne mogućnosti objedinjenja te ponude su ograničavajući faktor za afirmaciju kontinentalnog turizma na globalnoj razini.
Za uspješno unaprjeđenje kontinentalnog turizma ključno je organizirano provođenje tih aktivnosti. Proširenje turističkih organizacijskih kapaciteta omogućit će i održavanja manifestacija koje se do sada nisu realizirale, između ostalog i zbog nedostatka strateškog upravljanja turizmom. Predložene aktivnosti imaju i druge pozitivne efekte na razvoj Grada Ludbrega. Proširenje i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta u gradu Ludbregu i okolici, razvoj poslovnih i uslužnih aktivnosti koje se sada se prvenstveno oslanjaju na lokalno stanovništvo zaprimat će potražnju od privremenih posjetitelja. Na temelju navedenog, može se zaključiti da projekt pridonosi revitalizaciji grada Ludbrega i daje novu funkcijsku perspektivu gradu i regiji.

Projekt uključuje sljedeće elemente: