Najavljujemo: Edukacija lokalnog stanovništva o projektu i važnosti kulturne baštine

U sklopu projekta “Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbreg” u utorak 21. srpnja održat će se edukacija lokalnog stanovništva o projektu i važnosti kulturne baštine s ciljem poticanja novih incijativa u navedenom segmentu te stvaranja osjećaja povezanosti sa sadržajima integriranog programa. Edukacija počinje u 18 sati na Arheološkom parku “Iovia”.

Planirani razvoj Grada Ludbrega zasniva se na transformaciji Ludbrega iz grada svetišta u kulturno– turističku destinaciju sa spletom sadržaja koji zadovoljavaju sve segmente kulturnih turista, kao i posjetitelje motivirane vjerom.

Realizacija projekta Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno –kulturne baštine grada Ludbrega stvara različite pozitivne efekte na gospodarska i društvena kretanja u gradu Ludbregu, u Varaždinskoj županiji, ali i u široj regiji.