Šetnica

Planirana šetnica, ukupne dužine 1300 m će osim funkcije povezivanja postojećih i budućih sadržaja lokacija imati i informativnu te edukativnu funkciju. Naime, prostor oko šetnice treba zadovoljiti potrebe građana i posjetitelja te omogućiti pristup informacijama u svezi povijesti Grada i sadržaja koje Grad nudi.

Ulaganje u šetnicu se odnosi na sljedeće:

  • pripremni radovi
  • zemljani radovi i konstrukcija staza
  • betonski radovi
  • oprema