Crkva sv. Trojstva

Župna Crkva sv. Trojstva u Ludbregu, u kojoj je izložena Monstranca, centralna je i najvažnija točka ludbreškog svetišta. Kompleks župne crkve čini i župni dvor i vrt, a cijeli kompleks okružuje cinktor – arkadno rastvoren trijem podignut zbog dolaska velikog broja hodočasnika 1779. godine.
Crkva sv. Trojstva pravilno je orijentirana trobrodna građevina, smještena na povišenu platou uz južni rub povijesne jezgre naselja. Nastaje u 17. st. barokizacijom srednjovjekovne sakralne građevine. Srednji je brod crkve širi i viši od bočnih, svetište je poligonalno, a na pročelju se izdiže zvonik. Oko crkve je god. 1779. izgrađen reprezentativni kasnobarokni hodočasnički cinktor. Župni se dvor nalazi sjeverno od crkve i potječe iz 2. pol.19. st.

Infrastrukturni radovi na Crkvi sv. Trojstva uključuju sljedeće aktivnosti:

  • građevinske radove obnove fasade
  • uspostavu sustava praćenja posjetitelja