U tijeku radovi na izgradnji šetnice

U tijeku su radovi na izgradnji šetnice u sklopu projekta “Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega”.

Radi se o još jednoj aktivnosti koja se provodi u okviru projekta, a čija je vrijednost oko 675 tisuća kuna, što obuhvaća pripremne i zemljane radove na stazi u dužini od oko 1300 metara te nabavu moderne komunalne opreme koja će imati informativnu i edukativnu funkciju. Dovršetkom ove aktivnosti, šetnica uz rijeku Bednju dat će dodanu vrijednost i novi turistički i rekreativni sadržaj centru Ludbrega, za sve građane i posjetitelje. Prostor oko šetnice treba zadovoljiti potrebe građana i posjetitelja te omogućiti pristup informacijama u svezi povijesti Grada i sadržaja koje Grad nudi.

Projekt je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program konkurentnost i kohezija.

Ukupna vrijednost projekta: 18.198.748,21 kn

Ukupno prihvatljivi troškovi: 16.995.663,37 kn

Bespovratna sredstva:14.309.569,74 kn

Planirane aktivnosti odnose se na izgradnju Arheološkog parka Iovia-Ludbreg sa svom pripadajućom infrastrukturom i sadržajima, uređenje šetnice uz rijeku Bednju, sanacija fasade na Crkvi svetog Trojstva, uređenje hotelskih soba s ciljem povećanja smještajnih kapaciteta te uređenje Zanatskog trga. Razdoblje provedbe projekta je od rujna 2017.godine do listopada 2020.godine.