Nekategorizirano

LAG „Izvor“ organizira izložbe tradicijskih predmeta

U sklopu projekta „Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega“ koji sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoja, partner na projektu Lokalna akcijska grupa „Izvor“ organizira dvije izložbe tradicijskih predmeta. Prva izložba bit će organizirana dana 5. rujna 2020. godine s početkom u 9.00 sati na Zanatskom trgu....

read more

U Bakinoj hiži održane radionice keramike

“Stari zanati” naziv je ciklusa radionica koje su se održale u Bakinoj hiži. Radionice su dio projekta “Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega”, a organizirao ih je LAG Izvor u suradnji s Gradom Ludbregom. Održano je pet radionica keramike, a svaka je trajala pet sati. Na radionici...

read more

LAG Izvor u suradnji s Gradom Ludbregom organizira radionice

Jedan od partnera na projektu “Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega” LAG Izvor u suradnji s Gradom Ludbreg organizira zanimljive radionice. Radionice će se održavati sljedećom dinamikom: 20. srpnja: prva grupa radi na kolu, centriranje, otvaranje i rad cilindra, druga grupa ući modeliranje na komadu gline, nakon...

read more

Najavljujemo: Edukacija lokalnog stanovništva o projektu i važnosti kulturne baštine

U sklopu projekta “Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbreg” u utorak 21. srpnja održat će se edukacija lokalnog stanovništva o projektu i važnosti kulturne baštine s ciljem poticanja novih incijativa u navedenom segmentu te stvaranja osjećaja povezanosti sa sadržajima integriranog programa. Edukacija počinje u 18 sati na...

read more

U tijeku radovi na izgradnji šetnice

U tijeku su radovi na izgradnji šetnice u sklopu projekta “Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega”. Radi se o još jednoj aktivnosti koja se provodi u okviru projekta, a čija je vrijednost oko 675 tisuća kuna, što obuhvaća pripremne i zemljane radove na stazi u dužini od...

read more

Tiskan drugi promotivni letak

U sklopu projekta Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega tiskan je drugi promotivni letak  koji donosi informacije o projektu. Druga serija letaka izašla je u 3000 primjeraka. Unaprjeđenje postojeće kulturne baštine u Gradu Ludbregu te osmišljavanje nove turističke ponude putem integriranog projekta i popratnih marketinških aktivnosti, osigurava...

read more

U tijeku je uređenje šetnice uz rijeku Bednju

Započeli su radovi na konstrukciji staza za uređenje šetnice uz rijeku Bednju. Radi se o još jednoj aktivnosti koja se provodi u okviru projekta Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega, a čija je vrijednost oko 675 tisuća kuna, što obuhvaća pripremne i zemljane radove na stazi u...

read more

Projekt ulazi u završnu godinu realizacije

Projekt “Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega” čija je središnja aktivnost uređenje “Arheološkog parka Iovia-Ludbreg” ulazi u svoju završnu godinu realizacije. – Pri kraju su građevinsko-obrtnički radovi na objektu, nakon čega slijedi unutarnje uređenje. Počinju radovi na uređenju šetnice uz rijeku Bednju i Zanatskog trga, razvijaju se...

read more