Adaptacija Hotela Crnković

Uređenje soba i depandanse, proširenja broja sobe sa 11 na 15 smještajnih kapaciteta, te broj kreveta s sadašnjih 21 na 33 kreveta. Ujedno, u ponudu restorana u hotelu dodati će se rimska jela i slastice.

Ulaganje se sastoji od sljedećeg:

  • rušenje i pripremni radovi
  • hidro i termoizolacija
  • zidarski, stolarski, gips kartonski, soboslikarsko ličilački, keramičarski radovi
  • kanalizacija i vodovod
  • instalacija grijanja
  • sanitarna oprema
  • fasaderski radovi
  • ugradnja sustava inteligentnih soba i informacijskog sustava
  • rasvjeta