Novi logotip projekta

13. veljače 2018. godine u prostorijama Turističke zajednice grada Ludbrega održana je prezentacija novog logotipa projekta „Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine grada Ludbrega“ – skraćeni naziv projekta „Ludbreg – Centar svijeta“.

Novi logotip projekta temelji se na opće prihvaćenoj prepoznatljivosti Ludbrega kao Centra svijeta na širem turističkom tržištu te obuhvaća sve segmente turističke ponude grada Ludbrega kao što Centar svijeta, prema legendi, združuje sva četiri elementa postojanja – zemlju, zrak, vodu i vatru.
Novi logotip projekta je moderan i optimističan, a nepravilnim  krugovima zaokružuje se cijeli projekt.