Sastanak partnera – NORMA INTERNATIONAL

10. studenog 2017. u uredu gradonačelnika Grada Ludbrega održan je radni sastanak na projektu „Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega“ sa predstavnikom NORMA INTERNATIONAL d.o.o. , sa kojima je Turistička zajednica Grada Ludbrega kao partner na projektu, potpisala Ugovor temeljem nabave „Usluga izrade marketinške strategije te dizajn i izrada logotipa, web stranice te vizualizacija projekta“ .
Uz gradonačelnika g. Dubravka Bilića kao predstavnika Korisnika projekta i Irenu Kučina kao voditeljicu projekta, sastanku je bila nazočna i predstavnica partnera iz Turističke zajednice Grada Ludbrega direktorica Andreja Horvat .
Predstavniku NORME INTERNATIONAL sukladno članku 5. Ugovora prezentiran je projekt te su mu kao pomoć u radu sugerirani strateški dokumenti „Strategija razvoja Grada Ludbrega 2014.-2020.“, „Akcijski plan razvoja turizma destinacije Ludbreg“ i „Strateški plan razvoja turizma destinacije Ludbreg“.
Nakon sastanka u uredu, obišle su se lokacije na kojima se temelji projekt sa ciljem dobivanja što jasnije slike o projektu.