Tiskan promotivni letak

U sklopu projekta Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega tiskan je prvi promotivni letak  koji donosi informacije o projektu. Prva serija letaka izašla je u 2000 primjeraka.

Grad Ludbreg, popularno nazvan ‘Centar svijeta’ nadaleko je poznat kao grad svetišta u koji se godišnje ‘slijevaju’ brojni vjernici, hodočasnici i turisti. No, kako bi postao odredište privlačno još većem broju gostiju, što će sasvim sigurno rezultirati brojnim pozitivnim efektima na gospodarska, društvena i kulturna kretanja u gradu Ludbregu, provodi se projekt s ciljem transformacije Ludbrega iz grada svetišta u kulturno– turističku destinaciju sa spletom sadržaja i ponuda koje će zadovoljiti različite, pa i najzahtjevnije potrebe kulturnih turista, kao i posjetitelje motivirane vjerom.

Projekt: “Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno –kulturne baštine grada Ludbrega” – realizacijom projekta unaprijedit će se postojeća kulturna baština, ali i stvoriti novi sadržaji u sklopu turističke ponude u gradu Ludbregu.

ZANATSKI TRG: Otvaranje Zanatskog trga čija će funkcija, osim promotivne i edukativne, biti i poticanje malog i srednjeg poduzetništva, OPG-ova i udruga čiji će se proizvodi predstavljati na trgu.

CRKVA SV. TROJSTVA: Župna Crkva sv. Trojstva središnja je i najvažnija točka ludbreškog svetišta. Projektom će se obnoviti fasada i uspostaviti sustav praćenja posjetitelja.

UREĐENJE ARHEOLOŠKOG PARKA “IOVIA – LUDBREG: Infrastrukturni radovi izgradnje „Kuće Somođi” i uređenje muzejskog postava, te uređenje arheološkog nalazišta „Vrt Somođi“.

UREĐENJE ŠETNICE: Nova šetnica, ukupne dužine 1300 m, povezivat će postojeće i buduće kulturne i turističke sadržaje. Šetnica će ujedno imati i informativnu te edukativnu funkciju.

HOTEL CRNKOVIĆ: Uređenjem soba i depandanse, povećanjem broja soba i ležajeva povećat će se smještajni kapacitet na području grada Ludbrega.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Ludbrega.