Sastanak partnera 29.11.2017. – NORMA INTERNATIONAL

29. studenog 2017. godine u uredu gradonačelnika Grada Ludbrega održan je radni sastanak na projektu „Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega“ sa predstavnikom NORMA INTERNATIONAL d.o.o. , sa kojima je Turistička zajednica Grada Ludbrega kao partner na projektu potpisala Ugovor temeljem nabave „Usluga izrade marketinške strategije te dizajn i izrada logotipa, web stranice te vizualizacija projekta“ .
Uz gradonačelnika g. Dubravka Bilića kao predstavnika Korisnika projekta i službenike Grada koji rade na projektu, sastanku je bila nazočna i predstavnica partnera iz Turističke zajednice Grada Ludbrega direktorica Andreja Horvat .
Predstavnik NORME INTERNATIONAL sukladno članku 5. Ugovora prezentirao je Marketinšku strategiju i izgled logotipa te se raspravljalo i sugeriralo kako nadopuniti dokument.
Nakon obilaska svih lokacija pojedinih segmenata cjelokupnog projekta, svi prisutni upoznati su i sa uređenjem budućeg muzejskog prostora u dvorcu Batthyany, u kojem će svoje stalno izlagačko mjesto dobiti ludbreška etnografska zbirka. Prostor se uređuje sredstvima Centra za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ te vanjskim izvorima.