Uređenje arheološkog parka „Iovia – Ludbreg“

Infrastrukturni radovi izgradnje „Kuće Somođi i uređenje muzejskog postava, te uređenje arheološkog nalazišta „Vrt Somođi“

Lijeva obala mirne rijeke Bednje i najsjeverniji vinorodni kalničko-bilogorski obronci, optimalna udaljenost od rijeke Drave te izvrstan prometni položaj – sve su te kvalitete mikrolokacije prepoznate još u prapovijesti kada su prvi stanovnici naselili mjesto na kojem se danas nalazi centar grada Ludbrega. U vrijeme nakon konsolidacije rimske provincije Panonije, osnovana je tijekom druge polovine 1. stoljeća rimska Jovija.

Od 2008. do 2011. godine Hrvatski restauratorski zavod proveo je sustavna arheološka istraživanja u centru grada Ludbrega („Vrt Somođi“, k.č. 1375, k.o. Ludbreg). Tijekom navedenih radova u cijelosti je istražen rimski objekt 1 (ukupna bruto površina 230 m²) te veći dio rimskog objekta 2 (pretpostavljena bruto površina oko 1780 m²).

Jovijsko kupalište (rimski objekt 1) tipološki pripada u grupu manjih kupališta (balneae), dok prema organizaciji prostora pripada u grupu nerazvedenih kupališta. Zbog prostornog odnosa s rimskim objektom 2, ovo se kupalište može odrediti kao privatno. Takav oblik kupališta bio je rasprostranjen po cijelom Rimskom Carstvu. Jovijsko kupalište i terme u Varaždinskim Toplicama (Aquae Iasae) jedini su u cijelosti istraženi objekti ove namjene u hrvatskom dijelu rimske provincije Panonije.

Sjeverno od kupališta istražen je veći dio rimskog objekta 2, organiziran oko pravokutnog (nenatkrivenog) dvorišta te određen sa zapadne strane trijemom. Objekt je izgrađen istovremeno s kupalištem, a pregrađivan je i povećavan kroz naredna stoljeća.

Istražena dva objekta, izgrađeni  tijekom druge polovice 1. stoljeća, a napušteni najkasnije do 420. godine, tipološki su najsličniji vili portik i peristil tipa. Ovaj je tip bio jedan od najčešće korištenih tlocrtnih dispozicija na panonskom, odnosno dunavsko – balkanskom prostoru.

Projekt ovog budućeg arheološkog parka zasnovan na dvije osnovne ideje: prva je čitljivo prezentiranje tisućljetnog kontinuiteta naseljavanja ovog prostora, a druga mogućnost višestruke interpretacije istraženog u edukativne svrhe.

Svi će istraženi zidovi biti konzervirani i restaurirani na visinu od oko 110 cm, dok će rimske hodne površine biti vraćene na izvornu visinu. Čitljivost prezentirane arhitekture dodatno će se objasniti informativnim panoima s 3D rekonstrukcijama. Za edukativne potrebe će u SI dijelu nalazišta biti postavljeni šatori s rimskim igrama (latrunculi, reges, duodecim scripta i dr.) koji će se moći koristiti cijele godine. U JI dijelu slobodnog prostora ovog arheološkog parka bit će postavljene drvene klupe u obliku stiliziranog rimskog teatra, čime će se dobiti pogodan prostor za predavanja i nastavu na otvorenom.

Jedina postojeća građevina (tzv. „Kuća Somođi“) bit će prenamijenjena u višenamjenski objekt bruto površine 670,79 m² i kapaciteta 150 posjetitelja. Osim turističke zajednice i suvenirnice, u sjevernom dijelu objekta nalazit će se izložbeni postav (u kojem će se kroz arheološke nalaze interpretirati povijest Ludbrega od prapovijesti do suvremenosti). U južnom dijelu objekta (multimedijalni prezentacijski prostor) bit će prikazan istraženi dio rimske Jovije kroz AR i 3D interaktivne modele. U podrumu i na prvoj etaži bit će smješteni multifunkcionalni prostori.

Infrastrukturni radovi na „Kući Somođi“ i uređenje arheološkog nalazišta „Vrt Somođi“ uključuju sljedeće aktivnosti:

  • dizajn
  • građevinske radove
  • obrtničke radove
  • hortikulturno uređenje
  • produkciju multimedijalnih i interaktivnih sadržaja u kući Somođi
  • produkciju opreme interijera
  • produkciju muzejske komunikacije
  • kompjutorska i audiovizualna oprema za stalni postav zbirke
  • uvođenje sustava praćenja broja posjetitelja