Otvoren Arheološki park Iovia

“Edukativni potencijal ovog parka je vrlo važan i nema granica” U samom centru Ludbrega nakon 13 godina istraživanja i rada otvoren je Arheološki park Iovia. Uređenje arheološkog parka dio je projekta ‘Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom kulturno-povijesne baštine Grada Ludbrega’ sufinanciranog od strane Europskog fonda za regionalni razvoj kroz operativni program Koherentnost i kohezija. Grad Ludbreg je nositelj projekta i svih aktivnosti, a partneri su Hrvatski restauratorski zavod, Turistička zajednica Grada Ludbrega, LAG Izvor te Ugostiteljski objekti Crnković. Arheološki park osmišljen je kako bi se na jednostavan i zanimljiv način ispričala duga povijest Ludbrega, što je za sam grad od...

read more

LAG „Izvor“ organizira izložbe tradicijskih predmeta

U sklopu projekta „Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega“ koji sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoja, partner na projektu Lokalna akcijska grupa „Izvor“ organizira dvije izložbe tradicijskih predmeta. Prva izložba bit će organizirana dana 5. rujna 2020. godine s početkom u 9.00 sati na Zanatskom trgu. U sklopu izložbe bit će organiziran i edukativni program za djecu, odrasle i sve zainteresirane posjetitelje koji će imati priliku čuti nešto o zanatima prisutnima u rimskom razdoblju te će se moći okušati u izradi suvenira od gline ili pak u kovanju novca. Druga izložba bit će organizirana dana 11....

read more

U Bakinoj hiži održane radionice keramike

“Stari zanati” naziv je ciklusa radionica koje su se održale u Bakinoj hiži. Radionice su dio projekta “Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega”, a organizirao ih je LAG Izvor u suradnji s Gradom Ludbregom. Održano je pet radionica keramike, a svaka je trajala pet sati. Na radionici su se izrađivale replike predmeta koji su pronađeni u sklopu istraživanja na ludbreškom nalazištu. – Drago nam je što su se radionicama priključila djeca i mladi koja su tako stekla nova vrijedna i stručna znanja. Mi se uvijek radujemo kada smo dio gradskih projekata, a ovaj je posebno važan jer...

read more

LAG Izvor u suradnji s Gradom Ludbregom organizira radionice

Jedan od partnera na projektu “Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega” LAG Izvor u suradnji s Gradom Ludbreg organizira zanimljive radionice. Radionice će se održavati sljedećom dinamikom: 20. srpnja: prva grupa radi na kolu, centriranje, otvaranje i rad cilindra, druga grupa ući modeliranje na komadu gline, nakon dva sata zamjena 22. srpnja: prva grupa rad na kolu, otvaranje i zatvaranje, druga grupa modeliranje glisticama, nakon dva sata zamjena 24. srpnja: prva grupa rad na kolu, moraju pokazati da li su savladali gradivo prva dva dana, druga grupa spajanje valjanje gline i rad zadanog oblika, nakon dva sata...

read more

Najavljujemo: Edukacija lokalnog stanovništva o projektu i važnosti kulturne baštine

U sklopu projekta “Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbreg” u utorak 21. srpnja održat će se edukacija lokalnog stanovništva o projektu i važnosti kulturne baštine s ciljem poticanja novih incijativa u navedenom segmentu te stvaranja osjećaja povezanosti sa sadržajima integriranog programa. Edukacija počinje u 18 sati na Arheološkom parku “Iovia”. Planirani razvoj Grada Ludbrega zasniva se na transformaciji Ludbrega iz grada svetišta u kulturno– turističku destinaciju sa spletom sadržaja koji zadovoljavaju sve segmente kulturnih turista, kao i posjetitelje motivirane vjerom. Realizacija projekta Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno –kulturne baštine grada Ludbrega stvara različite pozitivne efekte na...

read more

U tijeku radovi na izgradnji šetnice

U tijeku su radovi na izgradnji šetnice u sklopu projekta “Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega”. Radi se o još jednoj aktivnosti koja se provodi u okviru projekta, a čija je vrijednost oko 675 tisuća kuna, što obuhvaća pripremne i zemljane radove na stazi u dužini od oko 1300 metara te nabavu moderne komunalne opreme koja će imati informativnu i edukativnu funkciju. Dovršetkom ove aktivnosti, šetnica uz rijeku Bednju dat će dodanu vrijednost i novi turistički i rekreativni sadržaj centru Ludbrega, za sve građane i posjetitelje. Prostor oko šetnice treba zadovoljiti potrebe građana i posjetitelja te omogućiti...

read more

Tiskan drugi promotivni letak

U sklopu projekta Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega tiskan je drugi promotivni letak  koji donosi informacije o projektu. Druga serija letaka izašla je u 3000 primjeraka. Unaprjeđenje postojeće kulturne baštine u Gradu Ludbregu te osmišljavanje nove turističke ponude putem integriranog projekta i popratnih marketinških aktivnosti, osigurava turistima i posjetiteljima novo iskustvo doživljaja Ludbrega. Upravo tome će pridonijeti projekt “Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine grada Ludbrega”. U sklopu projekta Ludbreg će u svom središtu imati uređeni arheološki park “Iovia Ludbreg”. U tijeku su radovi na uređenju lokaliteta “Vrt Somođi” i izgradnji objekta u kojem će...

read more

U tijeku je uređenje šetnice uz rijeku Bednju

Započeli su radovi na konstrukciji staza za uređenje šetnice uz rijeku Bednju. Radi se o još jednoj aktivnosti koja se provodi u okviru projekta Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega, a čija je vrijednost oko 675 tisuća kuna, što obuhvaća pripremne i zemljane radove na stazi u dužini od oko 1300 metara te nabavu moderne komunalne opreme koja će imati informativnu i edukativnu funkciju. Dovršetkom ove aktivnosti, šetnica uz rijeku Bednju dat će dodanu vrijednost i novi turistički i rekreativni sadržaj centru Ludbrega, za sve građane i posjetitelje. Planirani rok dovršetka radova je travanj 2020.godine.

read more

U skoroj budućnosti “Kuća Somođi” postat će centar ludbreških turističkih i kulturnih događanja

U Ludbregu postoji razvijen religijski turizam. Svetište je jedinstveno u Hrvatskoj i prepoznato, a noviji podaci pokazuju sve veću posjećenost. Razvoj religijskog turizma i poticanje razvoja drugih vrsta turizma važno je i za širu zajednicu, a ne samo za lokalnu sredinu. Lokalna zajednica treba biti usmjerena privlačenju što većeg broja posjetitelja u sam Grad i širu okolicu a to je moguće ukoliko se objedine informacije o mogućnostima koje posjetitelji imaju pri posjetu tom mjestu. Unaprjeđenjem postojeće kulturne baštine, te izgradnjom nove turističke ponude putem integriranog projekta u Gradu te marketinškim aktivnostima koje su u skladu s aktivnostima predstavljaju ishodišnu točku...

read more