LAG „Izvor“ organizira izložbe tradicijskih predmeta

U sklopu projekta „Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega“ koji sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoja, partner na projektu Lokalna akcijska grupa „Izvor“ organizira dvije izložbe tradicijskih predmeta. Prva izložba bit će organizirana dana 5. rujna 2020. godine s početkom u 9.00 sati na Zanatskom trgu. U sklopu izložbe bit će organiziran i edukativni program za djecu, odrasle i sve zainteresirane posjetitelje koji će imati priliku čuti nešto o zanatima prisutnima u rimskom razdoblju te će se moći okušati u izradi suvenira od gline ili pak u kovanju novca. Druga izložba bit će organizirana dana 11....

read more

U Bakinoj hiži održane radionice keramike

“Stari zanati” naziv je ciklusa radionica koje su se održale u Bakinoj hiži. Radionice su dio projekta “Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega”, a organizirao ih je LAG Izvor u suradnji s Gradom Ludbregom. Održano je pet radionica keramike, a svaka je trajala pet sati. Na radionici su se izrađivale replike predmeta koji su pronađeni u sklopu istraživanja na ludbreškom nalazištu. – Drago nam je što su se radionicama priključila djeca i mladi koja su tako stekla nova vrijedna i stručna znanja. Mi se uvijek radujemo kada smo dio gradskih projekata, a ovaj je posebno važan jer...

read more

LAG Izvor u suradnji s Gradom Ludbregom organizira radionice

Jedan od partnera na projektu “Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega” LAG Izvor u suradnji s Gradom Ludbreg organizira zanimljive radionice. Radionice će se održavati sljedećom dinamikom: 20. srpnja: prva grupa radi na kolu, centriranje, otvaranje i rad cilindra, druga grupa ući modeliranje na komadu gline, nakon dva sata zamjena 22. srpnja: prva grupa rad na kolu, otvaranje i zatvaranje, druga grupa modeliranje glisticama, nakon dva sata zamjena 24. srpnja: prva grupa rad na kolu, moraju pokazati da li su savladali gradivo prva dva dana, druga grupa spajanje valjanje gline i rad zadanog oblika, nakon dva sata...

read more

Najavljujemo: Edukacija lokalnog stanovništva o projektu i važnosti kulturne baštine

U sklopu projekta “Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbreg” u utorak 21. srpnja održat će se edukacija lokalnog stanovništva o projektu i važnosti kulturne baštine s ciljem poticanja novih incijativa u navedenom segmentu te stvaranja osjećaja povezanosti sa sadržajima integriranog programa. Edukacija počinje u 18 sati na Arheološkom parku “Iovia”. Planirani razvoj Grada Ludbrega zasniva se na transformaciji Ludbrega iz grada svetišta u kulturno– turističku destinaciju sa spletom sadržaja koji zadovoljavaju sve segmente kulturnih turista, kao i posjetitelje motivirane vjerom. Realizacija projekta Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno –kulturne baštine grada Ludbrega stvara različite pozitivne efekte na...

read more

U tijeku radovi na izgradnji šetnice

U tijeku su radovi na izgradnji šetnice u sklopu projekta “Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega”. Radi se o još jednoj aktivnosti koja se provodi u okviru projekta, a čija je vrijednost oko 675 tisuća kuna, što obuhvaća pripremne i zemljane radove na stazi u dužini od oko 1300 metara te nabavu moderne komunalne opreme koja će imati informativnu i edukativnu funkciju. Dovršetkom ove aktivnosti, šetnica uz rijeku Bednju dat će dodanu vrijednost i novi turistički i rekreativni sadržaj centru Ludbrega, za sve građane i posjetitelje. Prostor oko šetnice treba zadovoljiti potrebe građana i posjetitelja te omogućiti...

read more

Tiskan drugi promotivni letak

U sklopu projekta Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega tiskan je drugi promotivni letak  koji donosi informacije o projektu. Druga serija letaka izašla je u 3000 primjeraka. Unaprjeđenje postojeće kulturne baštine u Gradu Ludbregu te osmišljavanje nove turističke ponude putem integriranog projekta i popratnih marketinških aktivnosti, osigurava turistima i posjetiteljima novo iskustvo doživljaja Ludbrega. Upravo tome će pridonijeti projekt “Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine grada Ludbrega”. U sklopu projekta Ludbreg će u svom središtu imati uređeni arheološki park “Iovia Ludbreg”. U tijeku su radovi na uređenju lokaliteta “Vrt Somođi” i izgradnji objekta u kojem će...

read more

U tijeku je uređenje šetnice uz rijeku Bednju

Započeli su radovi na konstrukciji staza za uređenje šetnice uz rijeku Bednju. Radi se o još jednoj aktivnosti koja se provodi u okviru projekta Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega, a čija je vrijednost oko 675 tisuća kuna, što obuhvaća pripremne i zemljane radove na stazi u dužini od oko 1300 metara te nabavu moderne komunalne opreme koja će imati informativnu i edukativnu funkciju. Dovršetkom ove aktivnosti, šetnica uz rijeku Bednju dat će dodanu vrijednost i novi turistički i rekreativni sadržaj centru Ludbrega, za sve građane i posjetitelje. Planirani rok dovršetka radova je travanj 2020.godine.

read more

U skoroj budućnosti “Kuća Somođi” postat će centar ludbreških turističkih i kulturnih događanja

U Ludbregu postoji razvijen religijski turizam. Svetište je jedinstveno u Hrvatskoj i prepoznato, a noviji podaci pokazuju sve veću posjećenost. Razvoj religijskog turizma i poticanje razvoja drugih vrsta turizma važno je i za širu zajednicu, a ne samo za lokalnu sredinu. Lokalna zajednica treba biti usmjerena privlačenju što većeg broja posjetitelja u sam Grad i širu okolicu a to je moguće ukoliko se objedine informacije o mogućnostima koje posjetitelji imaju pri posjetu tom mjestu. Unaprjeđenjem postojeće kulturne baštine, te izgradnjom nove turističke ponude putem integriranog projekta u Gradu te marketinškim aktivnostima koje su u skladu s aktivnostima predstavljaju ishodišnu točku...

read more

Projekt ulazi u završnu godinu realizacije

Projekt “Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega” čija je središnja aktivnost uređenje “Arheološkog parka Iovia-Ludbreg” ulazi u svoju završnu godinu realizacije. – Pri kraju su građevinsko-obrtnički radovi na objektu, nakon čega slijedi unutarnje uređenje. Počinju radovi na uređenju šetnice uz rijeku Bednju i Zanatskog trga, razvijaju se softveri koji će cijelu priču popratiti s tehnološkog aspekta. Uređen je hotel Crnković čime su povećani smještajni kapaciteti. Na proljeće 2020.g. počinju i radovi na uređenju pročelja Crkve svetog Trojstva i cinktora, a partneri iz Udruge LAG rade na obuci lokalnog stanovništva i mobilizaciji malih i srednjih poduzetnika da se...

read more

Tiskan promotivni letak

U sklopu projekta Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega tiskan je prvi promotivni letak  koji donosi informacije o projektu. Prva serija letaka izašla je u 2000 primjeraka. Grad Ludbreg, popularno nazvan ‘Centar svijeta’ nadaleko je poznat kao grad svetišta u koji se godišnje ‘slijevaju’ brojni vjernici, hodočasnici i turisti. No, kako bi postao odredište privlačno još većem broju gostiju, što će sasvim sigurno rezultirati brojnim pozitivnim efektima na gospodarska, društvena i kulturna kretanja u gradu Ludbregu, provodi se projekt s ciljem transformacije Ludbrega iz grada svetišta u kulturno– turističku destinaciju sa spletom sadržaja i ponuda koje će...

read more

Nastavljaju se radovi prema terminskom planu

U četvrtak 29. studenoga u uredu gradonačelnika Grada Ludbrega održan je sastanak na kojem se raspravljalo o napretku u izvođenju infrastrukturnih radova izgradnje “Kuće Somođi” uključujući nabavu i ugradnju dizala za osobe s invaliditetom te izvođenja građevinskih radova i drenaže u “Vrtu Somođi” u Ludbregu, u sklopu projekta “Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega”. Na sastanku je zaključeno da nema više razloga za zastoj radova te je upućen izvođač da nastavi s daljnjim radovima na iskopu odnosno prema prihvaćenom terminskom planu izvođenja radova.

read more

Pronađeni sjeverni dijelovi rimskog objekta

Nakon što je srušena tzv.”Kuća Somođi”, započeli su iskopi za temelje novog objekta. Prilikom toga, pronađeni su sjeverni dijelovi rimskog objekta 1 te su, temeljem odobrenja za provođenje arheološkog nadzora, počela arheološka istraživanja. Obustavljeni su daljnji radovi do okončanja istraživanja, nakon čega će se novoistraženi nalazi dokumentirati fotografiranjem i skeniranjem.

read more

Održan radni sastanak

U utorak 13. studenoga 2018. godine u Uredu gradonačelnika Grada Ludbrega održan je radni sastanak po projektu „Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega“. Raspravljalo se o pojedinim fazama projekta i odrađenim aktivnostima. Dogovorene su također aktivnosti i daljni zadaci za izgradnju “Kuće Somođi” i adaptacije hotela Crnković.

read more

Arheološki park u nastajanju – srušena “Kuća Somođi”

Infrastrukturni radovi na uređenju Arheološkog parka Iovia u vrijednosti 9 milijuna kuna u punom su jeku. Predviđeno trajanje radova je je 16 mjeseci. Radovi su dio projekta “Unaprjeđenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega” koji je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program konkurentnost i kohezija. Iznos prihvatljivih troškova iznosi 16.995.663,37 kn, od čega su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 14.309.569,74 kn. Grad Ludbreg je nositelj projekta i svih aktivnosti, a partneri su HRZ, TZ Grada Ludbrega, LAG Izvor te UO Crnković. Planirane aktivnosti odnose se na izgradnju Arheološkog parka Iovia-Ludbreg sa svom...

read more